جمعه, 6 ارديبهشت 1398


بخشنامه ها و آیین نامه ها


 1- بخشنامه نقل و انتقال و مأموريت اعضاي هيات علمي   * جدید*
 2- بخشنامه ترفيع پايه ساليانه    دريافت
 3- بخشنامه الزامي بودن مامور به تحصيلي اعضاي هيات علمي به محض قبولي در دكتري    دريافت
 4- بخشنامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي     دريافت
 5-بخشنامه تشــویق ورکود علمــی اعضای هیات علمی
   جدیدمهم
6- بخشنامه ممنوعیت تحصیل در دوره های نیمه حضوری وغیر حضوری برای مربیان دانشگاه آزاداسلامی 
 دریافت
 7-بخشنامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
 دریافت
 8-بخشنامه ممنوعیت تحصیل در دوره های نیمه حضوری وغیر حضوری برای مربیان
 دریافت
 9- بخشنامه میزان درصد بورس اعضای هیات علمی با بیش ازبیست سال سابقه
 دریافت
 10-بخشنامه ادامه تحصیل در شبکه دانشگاه واحد الکترونیکی
 دریافت
 11- بخشنامه مرتبط باموضوع تدرس وصیت نامه
 دریافت
 12-بخشنامه ثبت نام کلیه اعضای هیات علمی و حق التدریس در سامانه
 دریافت
 13- بخشنامه نحوه تعیین اجرای حکم استادیاری اعضای هیات علمی بورسیه و ماموربه تحصیل
دریافت
 14-بخشنامه شناسایی اعضای هیات علمی مسلط به غیر فارسی
دریافت
 15- تولیدات علمی برای اعضای هیات علمی
دریافت
 16-بخشنامه تبدیل وضعیت
 دریافت
 17- بخشنامه نحوه جمع آوری و ساماندهی سوابق بیمه
دریافت
                                                                           

 

اطلاعات تماس

نشانی: بندر ماهشهر-بلوار امام خمینی (ره)-خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

پست الکترونیکی:pr@mhriau.ac.ir

تلفن:65-06152372653

نمابر:06152338586

کد پستی:۶۳۵۱۹۷۷۴۳۹


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0