جمعه, 6 ارديبهشت 1398


فرم ها

 1- فرم فعاليت هاي علمي - آموزشي تدريس واجرائي براي ترفيع پايه         دريافت
 2- فرم جدول امتيازات پژوهشي براي ترفيع پايه  دريافت
 3- فرم تقاضاي مأموريت / انتقال  دریافت
 4- فرم هاي استخدامي 20 و 21  دريافت
 5- فرم شماره 1  دريافت
 6- فرم ارتقاء  دريافت
 7- فرم مرخصي بدون حقوق داخلي          دريافت
 8- فرم مرخصي بدون حقوق استاني  دريافت
 9 - فرم استعلام حق التدريس براي مشاركت در طرح پژوهشي       دريافت
10- فرم قراردادحق التدريس  دريافت
 11- فرم درخواست وام لپ تاپ
 دریافت

* لازم به ذكراست كه پرينت قرارداد حق التدريس به صورت پشت و رو گرفته شود و اطلاعات كامل تكميل گردد  *


اطلاعات تماس

نشانی: بندر ماهشهر-بلوار امام خمینی (ره)-خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

پست الکترونیکی:pr@mhriau.ac.ir

تلفن:65-06152372653

نمابر:06152338586

کد پستی:۶۳۵۱۹۷۷۴۳۹


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0