پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  سامانه پیامک

  راهنماي کاربري استفاده از سامانه اطلاع رساني پيامک

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

   

     •- دانشجویان جهت استفاده از سیستم پیامک دانشجویی می بایست در سیستم اموزش ثبت نام نمایند

  1- کليد دريافت وضعيت مالي  : m

        چنانچه دانشجو اين کليد را به برنامه پيامک (SMS)  نمايد از آخرين وضعيت مالي خود مطلع مي گردد.

  2- کليد دريافت معدل کليه ترمها : k

         چنانچه دانشجو اين کليد را به برنامه پيامک (SMS) نمايد معدل کليه ترمهاي سپري شده خود را دريافت مي نمايد.

  3- کليد دريافت برنامه امتحاني ترم : e

         چنانچه دانشجو اين کليد را به برنامه پيامک (SMS) نمايد برنامه امتحاني ترم جاري خود را دريافت مي نمايد.

  4- کليد دريافت راهنمائي : h

        چنانچه دانشجو اين کليد را به برنامه پيامک (SMS) نمايد راهنمائي پيرامون نحوه کار با سيستم  دريافت خواهد کرد.

  5- کليد دريافت رمز اينترنت : r

        چنانچه دانشجو اين کليد را به برنامه پيامک (SMS) نمايد رمز سيستم ثبت نام و اطلاع رساني دانشگاه را دريافت خواهد کرد.

   6- دانشجویان جهت دریافت نمرات از طریق سیستم پیامک می بایست نیم سال تحصیلی +سال تحصیلی را به سیستم پیامک ارسال نمایند(به عنوان مثال ترم اول سال تحصیلی سال جاری به صورت : 871)

  نکات مهم :

  ·        - شماره پيامک دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر 30008159 مي باشد .

  ·   - براي استفاده از امکانات سيستم پيامک بايد شماره تلفن همراه شما در سيستم ثبت نام و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي ماهشهر ثبت شده باشد www.mhriau.ac.ir

    

       راهنماي تعريف پيغامهاي برنامه

   

  پيغام  Help :

  در صورتي که دانشجويان درخواست راهنمائي پيرامون نحوه کار با سيستم نمايند اين متن براي آنها ارسال مي شود.

  m=Daryafte Vaziate Mali

  k=Daryafte Moadel Termha

  e=Daryafte Barnameye Emtehani

  r=Daryafte Ramz Internet

  Sal+Term=Daryaft Karnameye Term (861 yani Sale 86 Term 1 )

  پيغام  WrongKey :

  در صورتي که متن ارسال دانشجو مطابق با هيچ کدام از کليدهاي برنامه نباشد اين پيام براي وي ارسال مي گردد.

  Matne Ersali Shoma Dar System Tarif Nashode Ast.Mitavanid Ba SMS Harfe h be hamin Shomare Rahnamaye System Ra Daryaft Konid

   

   

  پيغام  NoRegister :

  چنانچه شماره موبايل دانشجو در سيستم وجود نداشته باشد اين پيام براي او ارسال خواهد شد.

  Shomare Mobile Shoma Dar System Sabt Nashode Ast Be Vahede Amozesh Moraje Konid

   

  پيغام  WrongCode:

  چنانچه شماره دانشجوئي متقاضي در سيستم اشتباه ثبت شده باشد اين پيام براي وي ارسال خواهد شد.

  Shomare Danshjooye Ke Dar System Sabt Shode Eshtebah Mibashad

   

   

  پيغام  NoInformation :

  چنانچه در هر قسمت از مراحل کار اطلاعات درخواستي دانشجو وجود نداشته باشد اين پيام براي وي ارسال مي شود.

  Hanoz Etela'ati Baraye Shoma Sabt Nashode Ast

   

  پيغام  WrongTerm :

  در صورتي که رشته ارسالي براي دريافت نمرات ترم اشتباه باشد اين پيام براي دانشجو  ارسال مي شود.

  Dasri Baraye Shoma Sabte Nashode Ast Ya Mobile Shoma Sale Tahsili Va Term Eshtebahi Ra Moshakhas Kardeid.Ebteda Sale Tahsili Sepas Term Morede Nazar Masalan  851 Yani Sale 85 Term Aval

   

  پيغام  ارسال رمز عبور :

  پس از درخواست دانشجو براي دريافت رمز عبور اينترنت اين پيغام براي وي ارسال مي شود (بجاي عبارت <Password> رمز دانشجو قرار مي گيرد).

  Ramze Ghesmate Khadamate Daneshjoee Interneti Shoma Mibashad

   

   

   

   


  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0